Missie en Visie

 

'Muziek voor kinderen’..... ‘Muziek door kinderen’....

 

Op zeer jonge leeftijd starten met muziek biedt vele kansen op vlak van cognitieve, sociale, motorische, emotionele en muzikale ontwikkeling.

Kinderen hebben van nature de kracht om te luisteren, te kijken en te imiteren... zo leren ze vanaf de geboorte de spreektaal.

Ook de taal van muziek kunnen jonge kinderen op een heel organische en spontane wijze verwerven.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat actief muziek maken een positieve invloed heeft op kinderen, vooral op vlak van concentratie en nadenken.

Het bespelen van een muziekinstrument verrijkt kinderen op drie manieren: motorisch, visueel en auditief.

 

Met deze wijsheden wil 'Music for Kids Leuven' muzikale opleidingen aanbieden in de vorm van individuele wekelijkse lessen, vakantiekampen 'Muziek en Natuur',  muziekinitiatie, muziekworkshops, Vioolkamp, Viooldag en Klarinetkamp (vanaf 2022).

 

'Music for Kids Leuven' bundelt enkele prachtige initiatieven voor muziekeducatie:

Vioolschool 'Violino' voor kinderen vanaf 4 jaar 

- Lessenreeksen Peutermuziek en Tovermuziek voor kinderen van 1 tot 5 jaar

Lessenreeksen en Workshops 'Children are Composers' voor kinderen van 4 tot 8 jaar 

- Vakantiewerking 'Muziek en Natuur' en 'Viool' voor kinderen van 3 tot 12 jaar 

Vioolstage voor talentvolle jonge violisten van 12 tot 18 jaar

- Individuele instrumentlessen viool, cello, klarinet, fluit, hobo, fagot, trompet, piano, stemvorming/zang

MKL+ individuele instrumentlessen voor kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen