Kort traject TRIM 3 'Muziek en Creativiteit' op zondag (KL 2+3 met voorkennis)

€ 375,00

zondag 14u-16u

2de + 3de kleuter (met voorkennis)

6 plaatsen

5 sessies

data (o.v.): 23/4, 30/4, 14/5, 4/6, 18/6