Schoolgesprek

€ 70,00

Tijdens een schoolgesprek (max 45') wordt er feedback gegeven over de leerling en krijgen ouders, leerkrachten, directie, zorgcoördinator en/of CLB de gelegenheid om in overleg te gaan. 

Dit kan online of fysiek op school plaatsvinden. 

Het tarief voor het schoolgesprek is exclusief verplaatsingsvergoeding (1 euro/km). Hiervan wordt een aparte factuur opgemaakt. 

Docent / Coach Expertise (hoog)begaafdheid

Evy Van Dongen 

Partner Hoogbloeier Expertisenetwerk - Master en Postgraduaat in Muziek - Ambassadeur Children are Composers